-«Romeo Balancourt Bar +á Jus du Brunch du dimanche - Buddha-Bar Hotel paris

-«Romeo Balancourt Bar +á Jus du Brunch du dimanche – Buddha-Bar Hotel paris

Brunch Buddha-Bar Hôtel Paris
BBH Sunset Party Mai 2015